ออกซิเจนโซลาร์สปา

ออกซิเจน โซลาร์ สปา

โดยปกติภายในร่างกายของมนุษย์เราจะผลิตสารอนุมูลอิสระ (Oxidant) ตลอดเวลา เป็นผลิตผลที่เกิดจากการสันดาปพลังงานของร่างกายเป็นส่วนใหญ่ ร่างกายจะเร่งผลิตสารอนุมูลอิสระเพิ่มขึ้น ในยามเครียด โกรธ หรือต้องทำงานหนัก ใช้สมองมาก รวมทั้งการได้รับสารพิษ ควันพิษ มลภาวะต่างๆ การดื่มสุรา สูบบุหรี่ จะยิ่งเป็นตัวสร้างให้เกิดสารอนุมูลอิสระมากขึ้น รวมไปถึงการทานยา การได้รับสารรังสี ความเจ็บป่วย อาหารประเภททอด อาหารหวานจัด เป็นสาเหตุให้เกิดอนุมูลอิสระขึ้นมากด้วย

เชื่อกันว่าสารอนุมูลอิสระทำลายเซลล์ในร่างกาย โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดแดง ทำลายโครงสร้างเซลล์ประสาทและสมอง เป็นต้นเหตุให้เกิดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย ซึ่งนำไปสู่ความชราภาพและความเจ็บป่วยโรคร้ายต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือด รวมทั้งโรคภูมิแพ้ เป็นต้น

สารต้านอนุมูลอิสระจึงจำเป็นอย่างมากที่ต้องทานเข้าไปทุกวันในรูปของสารอาหารต่างๆ เช่น วิตะมินซี วิตะมินอี เป็นต้น

สำหรับสปาแล้ว ขณะนี้มีเครื่องออกซิเจน โซลาร์ สปา ที่ได้รับความสนใจจากสปาหลายแห่ง และจากโรงพยาบาล โดยมีผู้ใช้บริการจำนวนมากเนื่องจากทำได้ง่าย ราคาไม่แพง แต่ผลที่ได้รับคุ้มค่า

ประโยชน์ของออกซิเจน
ทุกเซลล์ในร่างกายมนุษย์ต้องการออกซิเจนใหม่จากเลือด ที่เป็นตัวพาออกซิเจนมาสู่เซลล์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา หากร่างกายขาดออกซิเจนจะทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ดังนี้

อาการชา
อาการคันตามร่างกาย
อักเสบ อาการบวม อาการมือเท้าแข็ง ฯลฯ
ขณะเดียวกันก็อาจเกิดอาการตาพร่ามัว เหนื่อยง่าย ขาดออกซิเจนมาก ทำให้หัวใจหยุดทำงาน สมองตาย ด้วยเหตุนี้การได้รับออกซิเจนใหม่เข้าประสานงานกับสารบางอย่างในร่างกายเพื่อผลิตพลังงาน จึงทำให้มนุษย์มีชีวิตและดำรงอยู่ต่อไปได้