ประโยชน์ของการนวดขา

ประโยชน์ของการนวดขา

ช่วยทำให้ข้อต่อสะโพกหมุนคล่องขึ้น
ช่วยบรรเทาอาการปวดขาและข้อต่อ
ช่วยทำให้สะโพกกระชับได้สัดส่วน
ช่วยทำให้เส้นทุกเส้นมีความยืดหยุ่นดีขึ้น
ช่วยทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น
บรรเทาอาการสะโพกเคล็ดขัดยอก
บรรเทาอาการปวดเข่า และอาการปวดหลัง

เทคนิคการนวดขา

ก่อนที่จะเริ่มต้นในการนวดขา
ควรทำความเข้าใจเส้นที่ขาอยู่ตรงบริเวณไหนบ้าง
และจะต้องนวดกระตุ้นให้ครบทุกเส้นด้วย

“เส้นม้าม” เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) นวดขา (1/2)
• เส้นม้าม
เส้นนี้เริ่มต้นที่กระดูกข้อเท้าด้านในส่วนล่าง ไล่มาตามขอบกระดูกหน้าแข้งจนถึงกระดูกเข่า จากนั้นไล่มาตามกระดูกต้นขาด้านบนจนถึงขาหนีบ

” เส้นตับ” เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) นวดขา (1/2)
• เส้นตับ
เส้นนี้เริ่มต้นที่กระดูกข้อเท้าด้านในส่วนบน ไล่มาตามส่วนกลางของกล้ามเนื้อน่องจนถึงใต้ระดับเข่า เว้นระยะห่างเล็กน้อย แล้วไล่ขนานมากับเส้นม้ามจนถึงขาหนีบ

“เส้นไต ” เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) นวดขา (1/2)
• เส้นไต
เส้นนี้มีจุดเริ่มต้นอยู่ระหว่างเอ็นร้อยหวายกับกระดูกข้อเท้าด้านใน แล้วไล่มาตามน่องจนมาถึงข้อพับเข่าด้านใน ไล่มาตามใต้ต้นขาจนถึงขาหนีบ

” เส้นท้อง” เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) นวดขา (1/2)
• เส้นท้อง
เส้นนี้เริ่มตั้งแต่บริเวณกระดูกข้อเท้าส่วนหน้า ไล่ขนานขึ้นมากับขอบกระดูกหน้าแข้งจนมาถึงใต้หัวเข่า แล้วเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบริเวณเหนือกระดูกสะบ้าไล่ไปจนถึงกระดูกข้อต่อสะโพก

“เส้นกระเพาะปัสสาวะ” เทคนิควิธีการนวดแผนโบราณ (นวดแผนไทย-นวดไทย) นวดขา (1/2)
• เส้นกระเพาะปัสสาวะ
เส้นนี้เริ่มต้นที่บริเวณระหว่างเอ็นร้อยหวายกับกระดูกข้อเท้าด้านนอก ไล่มาตามบริเวณกลางน่องด้านหลังจนถึงกลางต้นขาด้านหลัง

 

1. เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น ทิ้งน้ำหนักลงบนแผ่นหลัง เหยียดขาตรง แยกขาจากกันพอประมาณ
เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
- ใช้ฝ่ามือบีบนวดบริเวณฝ่าเท้าและข้อเท้าด้านใน โดยทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านขวาพร้อมกับการบีบนวด หลังจากนั้นโยกตัวมาด้านซ้ายทิ้งน้ำหนักตัวไปทางด้านซ้ายพร้อมกับการบีบนวด ทำสลับไปมา
- ค่อยๆ บีบนวดไล่ไปจนถึงขาหนีบ จากนั้นบีบนวดกลับมาที่เดิม
เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน
- คลึงบริเวณหัวเข่าเบา ๆ
- ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำหลาย ๆ ครั้ง

2. เทคนิควิธีการนวดขาด้านใน
- ผู้รับการนวดนอนหงายตามสบาย ขาเหยียดตรง ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงหว่างขา หันหน้าไปทางขาขวา
เทคนิควิธีการนวดขาด้านใน เทคนิควิธีการนวดขาด้านใน
- บีบนวดบริเวณใต้หัวเข่าและเหนือเข่าด้วยฝ่ามือทั้งสองข้าง
- นวดขึ้นนวดลงสลับกันหลาย ๆ รอบ จนกว่าจะจับครบทุกเส้น
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

3. เทคนิควิธีการนวดขาด้านนอก
- ผู้รับการนวดนอนหงายในท่าผ่อนคลาย ขาเหยียดตรงตามสบาย ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
- ผู้นวดนั่งข้างขวา หันหน้าเข้าหาผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดขาด้านนอกเทคนิควิธีการนวดขาด้านนอก
- บีบนวดบริเวณหัวเข่าและใต้หัวเข่าด้วยมือทั้งสองข้าง
- นวดขึ้นนวดลงสลับกันหลาย ๆ รอบ จนกว่าจะนวดครบทุกเส้น
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

4. เทคนิควิธีการนวดพับขา
ท่าที่ 1
- ผู้รับการนวดนอนหงายในท่าพับขาขวา
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้า หันหน้าเข้าหาผู้รับการนวด
- ผู้นวดยกเท้าขวาไปวางบนต้นขาขวาของผู้รับการนวด กดฝ่าเท้าลงไปตามความโค้งของต้นขา
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 1เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 1
- มือขวาจับที่สะโพก มือซ้ายจับที่เข่าขวา เพื่อพยุงและรองรับน้ำหนักตัว
- ทิ้งน้ำหนักลงที่ปลายนิ้วและส้นเท้า กดค้างไว้สักครู่และคลาย ไล่ขึ้นลงให้ทั่วทั้งต้นขาและน่องหลาย ๆ รอบ
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

ท่าที่ 2
- ผู้รับการนวดนอนหงาย ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้า หันหน้าเข้าหาผู้รับการนวด พับขาขวา
- พับขาขวาของผู้รับการนวดขึ้นมาเป็นรูปสามเหลี่ยม จนเท้าแนบกับขาซ้าย
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 2
- พยุงสะโพกซ้ายด้วยมือขวา
- ใช้มือซ้ายนวดต้นขาและน่องไปมา โดยจะต้องจับให้ถูกเส้นอย่างสม่ำเสมอ
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 2
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

ท่าที่ 3
- ผู้รับการนวดนอนหงายในท่าพับขาขวา
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 3เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 3
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้า หันหน้าเข้าหาผู้รับการนวด
(รูป 41)
- วางข้อมือบรรจบกันแล้วนวดไปที่ต้นขาขวา นวดขึ้นนวดลงให้ถูกเส้นอย่างสม่ำเสมอ
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

ท่าที่ 4
- ผู้รับการนวดนอนหงายในท่าพับขาขวา
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 4
- ผู้นวดนั่งเหยียดขาหันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 4
- ใช้ฝ่าเท้าซ้ายดันต้นขาขวาด้านใน มือซ้ายจับปลายเท้าขวา มือขวาจับปลายเท้าซ้าย
- นวดต้นขาขวาด้วยฝ่าเท้า ในขณะที่มือทั้งสองข้างดึงขาไว้
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

ท่าที่ 5
- ผู้รับการนวดนอนหงายในท่าพับขาขวา ผู้นวดนั่งเหยียดขาหันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 5เทคนิควิธีการนวดพับขา ท่าที่ 5
- ใช้เท้าซ้ายดันข้อพับของขาขวา เท้าขวาดันต้นขาขวาด้านใน
- มือซ้ายจับส้นเท้าขวาของผู้รับการนวดขึ้นมาวางบนเข่าขวาผู้นวด มือขวาจับข้อเท้าซ้าย
- ใช้เท้าขวานวดไปมาบริเวณต้นขาด้านในหลาย ๆ รอบ
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

5. เทคนิควิธีการนวดยกขาและดันขา
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น ปล่อยแขนข้างลำตัวตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดยกขาและดันขา
- ผู้นวดนั่งคุกเข่า หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด พร้อมกับยกขาขวาของผู้รับการนวดขึ้นพาดไหล่ซ้าย
- เข่าขวากดต้นขาซ้ายของผู้รับการนวดเอาไว้ มือขวาจับข้อเท้าขวา มือซ้ายจับเข่าขวา
เทคนิควิธีการนวดยกขาและดันขา
- จากนั้นให้ดันขาออกไปจนตั้งตรง พร้อมกับยืดลำตัวขึ้นของผู้นวด
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

6. เทคนิควิธีการนวดยกขาตรง
- ผู้รับการนวดนอนหงายในท่าผ่อนคลาย ขาเหยียดตรงตามสบาย ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง แขนวางข้างลำตัวตามสบาย
เทคนิควิธีการนวดยกขาตรง
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าข้างสะโพกด้านขวาของผู้รับการนวด มือขวาจับที่ต้นขา มือซ้ายจับที่ข้อเท้า
เทคนิควิธีการนวดยกขาตรง
- จากนั้นยกขาขวาของผู้รับการนวดขึ้น พร้อมกับกดนวดต้นขาด้านในให้ทั่วด้วยน้ำหนักที่แรงพอสมควร
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

7. เทคนิควิธีการนวดแกว่งขา
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น แยกขาออกจากกันเล็กน้อย
เทคนิควิธีการนวดแกว่งขา
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงหว่างขาของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
- มือขวาพยุงต้นขาขวาของผู้รับการนวดเอาไว้ มือซ้ายจับที่ข้อเท้าขวา
เทคนิควิธีการนวดแกว่งขา
- ยกขาของผู้รับการนวดขึ้น แล้วดันออกไปด้านข้างให้มากที่สุด ค้างไว้ 3-5 วินาที แล้วดึงกลับมา ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

8. เทคนิควิธีการนวดพับขาดอกบัวครึ่งดอก
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น พับขาขวาโดยให้ข้อเท้าพาดอยู่บนเข่าซ้ายของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดพับขาดอกบัวครึ่งดอก
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงท่อนขาขวาที่พับอยู่ของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะ โดยใช้เข่าดันขาขวาของผู้รับการนวดเอาไว้
- จากนั้นใช้มือทั้งสองข้างจับต้นขาแต่ละข้างของผู้รับการนวด แล้วบีบนวดตลอดต้นขาให้ถูกเส้นอย่างสม่ำเสมอ
เทคนิควิธีการนวดพับขาดอกบัวครึ่งดอก
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

9. เทคนิควิธีการนวดยกสะโพก
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น ขาซ้ายเหยียดตึง ขาขวาตั้งขึ้นพาดขาซ้าย โดยให้เท้าขวาวางแนบเข่าซ้าย ทึ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
เทคนิควิธีการนวดยกสะโพก
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าของผู้รับการนวด แล้วยกขาขวาตั้งยันพื้นในลักษณะคร่อมขาซ้ายของผู้รับการนวด
- มือซ้ายจับที่สะโพกด้านขวาของผู้รับการนวด มือขวาจับที่เข่าขวา
เทคนิควิธีการนวดยกสะโพก
- ค่อย ๆ ดันเข่าขวาไปทางซ้ายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จากนั้นผ่อนแรงเล็กน้อยแล้วดันอีกประมาณ 5-6 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

10. เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น เหยียดขาแยกออกจากกันพอประมาณ
เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าตรงปลายเท้าของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
- ใช้ฝ่ามือบีบนวดบริเวณฝ่าเท้าและข้อเท้าด้านใน เท้าขวาของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน เทคนิควิธีการนวดเท้าและขาด้านใน
- ค่อย ๆ นวดเลื่อนขึ้นไปจนถึงขาหนีบและบีบนวดกลับลงมาที่เดิม
- คลึงหัวเข่าเบา ๆ หากคลึงแรง ๆ จะเป็นอันตราย ทำซ้ำ 4-5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับขาข้างซ้าย

11. เทคนิควิธีการนวดยันสะโพกด้วยเท้า
- ผู้รับการนวดนอนหงายกับพื้น เหยียดขาแยกออกจากกันพอประมาณ ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
เทคนิควิธีการนวดยันสะโพกด้วยเท้า
- ผู้นวดนั่งเหยียดขาตรงข้างลำตัวด้านขวาของผู้รับการนวด หันหน้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดยันสะโพกด้วยเท้า
- ใช้มือขวาจับส้นเท้าขวาของผู้รับการนวด ในขณะที่มือซ้ายจับที่ปลายเท้า ยกขาขวาขึ้นพอให้น่องขนานกับพื้น
เทคนิควิธีการนวดยันสะโพกด้วยเท้า
- ยกเท้าซ้ายขึ้นมายันสะโพกด้านขวาของผู้รับการนวด
- ดึงขาขวาของผู้รับการนวดเข้าหาตัว จนรู้สึกว่าขาของผู้นวดเหยียดตึง ผ่อนแล้วทำซ้ำอีก 3-5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน กับสะโพกด้านซ้าย

12. เทคนิควิธีการนวดพับขาแนบสะโพก
เทคนิควิธีการนวดพับขาแนบสะโพก
- ผู้รับการนวดนอนหงาย เหยียดขาแยกออกจากกันพอประมาณ ขาขวาตั้งขึ้น ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนแผ่นหลัง
เทคนิควิธีการนวดพับขาแนบสะโพก
- ผู้นวดนั่งคุกเข่าข้างขาขวาของผู้รับการนวด มือขวาจับต้นขา มือซ้ายจับหัวเข่า แล้วพับขาให้ส้นเท้าแตะสะโพก ทำค้างไว้สักครู่ ทำซ้ำประมาณ 2-3 ครั้ง

เทคนิคการนวดฝ่าเท้า

1. เทคนิควิธีการนวดเส้นบนฝ่าเท้า
ฝ่าเท้ามีเส้นอยู่ทั้งหมด 5 เส้น ทุกเส้นจะเริ่มต้นจากจุดเดียวกันแล้วพุ่งไปยังนิ้วเท้าทั้งห้านิ้ว
เทคนิควิธีการนวดเส้นบนฝ่าเท้า
การเริ่มต้นในการนวดเพื่อผ่อนคลายนั้น ให้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบริเวณตอนกลางของส้นเท้า จากนั้นค่อย ๆ กดไปตามแนวเส้นไปยังแต่ละนิ้วจนครบห้าเส้นหลาย ๆ รอบ แล้วย้ายไปทำเท้าอีกข้างหนึ่ง เหมือนกัน

2. เทคนิควิธีการนวดฝ่าเท้าพร้อมกันทั้งสองข้าง
- คุกเข่าลงที่ปลายเท้าของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดฝ่าเท้าพร้อมกันทั้งสองข้างเทคนิควิธีการนวดฝ่าเท้าพร้อมกันทั้งสองข้าง
- ยืดแขนให้ตึงเพื่อให้สามารถทิ้งน้ำหนักตัวลงบนฝ่ามือได้เต็มที่ และรักษาระดับของการทิ้งน้ำหนักให้ดี
- ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ข้อเท้าด้านใน
- กดไล่น้ำหนักด้วยนิ้วหัวแม่มือและฝ่ามือไปจนถึงนิ้วเท้า

3. เทคนิควิธีการนวดข้างเท้า
- ให้ผู้รับการนวดวางเท้าหงาย ด้านนอกเท้าราบติดพื้น
เทคนิควิธีการนวดข้างเท้า เทคนิควิธีการนวดข้างเท้า
- ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปที่ข้างเท้าด้านใน กดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที แล้วค่อย ๆ คลาย
- จากนั้นให้พับฝ่าเท้าเข้ามา วางฝ่ามือลงบนหลังเท้า แล้วกดเท้าพับลงไป กดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที แล้วค่อย ๆ คลาย
- ทำเช่นนี้สลับกัน 3-4 ครั้ง

4. เทคนิควิธีการนวดประสานฝ่าเท้า
- ประสานฝ่าเท้าของผู้รับการนวดเข้าด้วยกัน ครั้งแรกให้วางเท้าขวาทับเท้าซ้ายก่อน
- ประสานฝ่ามือทั้งสองของผู้นวดบนหลังเท้า แล้วกดลงเบา ๆ แล้วค่อย ๆ เพิ่มแรงกด กดค้างไว้ประมาณ 2-3 วินาที แล้วปล่อย
เทคนิควิธีการนวดประสานฝ่าเท้า
- จากนั้นให้เปลี่ยนเท้าซ้ายทับเท้าขวา
- ทำตามขั้นตอนเดียวกัน สลับไปมา ประมาณ 4-5 ครั้ง

5. เทคนิควิธีการนวดบีบเท้า
- กำข้อเท้าของผู้รับการนวดหลวม ๆ
เทคนิควิธีการนวดบีบเท้า
- จากนั้นค่อย ๆ บีบแบบเน้น ๆ ไล่ไปจนถึงนิ้วเท้า
- ทำซ้ำกันอย่างน้อย 10 ครั้ง

6. เทคนิควิธีการนวดพับนิ้วเท้าขึ้นลง
- วางส่วนล่างของฝ่ามือผู้นวดบนโคนนิ้วเท้าของผู้รับการนวด แล้วกุมนิ้วเท้าทั้งหมดเอาไว้
เทคนิควิธีการนวดพับนิ้วเท้าขึ้นลง
- พับนิ้วเท้าไปข้างหลัง (ดันไปทางข้อเท้า) ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
- ดึงกลับมาด้านหน้า ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที ทำซ้ำประมาณ 5-10 ครั้ง

7. เทคนิควิธีการนวดกดจุด
เทคนิควิธีการนวดกดจุด
- ใช้หัวแม่มือกดหนัก ๆ ลงบนข้อเท้าด้านใน จากนั้นให้กดจุดไล่ไปรอบ ๆ ส้นเท้า ทำซ้ำประมาณ 5-10 รอบ

ประโยชน์ของการนวดเท้าพร้อมกันทั้งสองข้าง

เป็นการกระตุ้นและผ่อนคลายกล้ามเนื้อเท้า
เพิ่มการยืดหยุ่นของข้อเท้า
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต บริเวณส่วนล่างของร่างกาย
ปรับสมดุลให้กับระบบสืบพันธุ์ และอวัยวะบริเวณหลังส่วนล่าง
เทคนิควิธีการนวดเท้าทีละข้าง
8. เทคนิควิธีการนวดกดจุดบนฝ่าเท้า
- จับเท้าข้างใดข้างหนึ่งของผู้รับการนวดด้วยฝ่ามือทั้งสอง
- กดนิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างลงบนจุดกึ่งกลางของฝ่าเท้า
เทคนิควิธีการนวดกดจุดบนฝ่าเท้า
- กดไล่ลงมาเรื่อย ๆ จนถึงปลายเท้า ทำซ้ำหลาย ๆ ครั้ง อย่างน้อย 5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

9. เทคนิควิธีการนวดกระตุกนิ้วเท้า
- วางส่วนล่างของฝ่ามือลงบนโคนนิ้วเท้า
- กำนิ้วเท้าทุกนิ้วเอาไว้
เทคนิควิธีการนวดกระตุกนิ้วเท้า เทคนิควิธีการนวดกระตุกนิ้วเท้า
- กระตุกนิ้วเท้าทุกนิ้วด้วยความแรงพอประมาณ ทำซ้ำอย่างน้อย 5-10 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

10. เทคนิควิธีการนวดดึงนิ้วเท้า
เทคนิควิธีการนวดดึงนิ้วเท้า
- จับนิ้วเท้าทีละนิ้ว ดึงขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจได้ยินเสียงกระดูกลั่นได้ ทำซ้ำจนครบทุกนิ้ว (การดึงนิ้วเท้าเหมาะสำหรับผู้นวดที่ชำนาญการนวด เพราะอาจเกิดอันตรายได้ง่าย)
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

11. เทคนิควิธีการนวดนิ้วเท้า
- ใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลาง จับนิ้วเท้าแต่ละนิ้ว
เทคนิควิธีการนวดนิ้วเท้า
- ใช้นิ้วหัวแม่มือคลึงปลายนิ้วเท้าที่จับไว้ พร้อมกับหมุนเป็นลักษณะวงกลม หลาย ๆ รอบ ทำซ้ำจนครบทุกนิ้ว
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

12. เทคนิควิธีการนวดยืดเท้า
- ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างจับปลายเท้าข้างใดข้างหนึ่งของผู้รับการนวด
- ให้นิ้วหัวแม่มือประสานกันบริเวณหลังเท้าตอนบนของผู้รับการนวด ยกขาขึ้นมา
เทคนิควิธีการนวดยืดเท้าเทคนิควิธีการนวดยืดเท้า
- จากนั้นให้กดนิ้วหัวแม่มือลงไป พร้อมกับดึงฝ่าเท้าเข้าหาตัว
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

13. เทคนิควิธีการนวดหมุนเท้า
- ใช้มือทั้งสองข้างจับฝ่าเท้าของผู้รับการนวด
เทคนิควิธีการนวดหมุนเท้า
- ใช้มือที่ถนัดจับปลายเท้าหมุนขึ้นลง ทำซ้ำประมาณ 3-5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

14. เทคนิควิธีการนวดกดเส้นเอ็นที่หลังเท้าส่วนบน
- ใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงบนเส้นเอ็นที่หลังเท้าส่วนบนเป็นแนวโค้ง ไล่จากนิ้วหัวแม่เท้าไปจนถึงนิ้วก้อย ทำซ้ำอย่างน้อย 3-5 ครั้ง
เทคนิควิธีการนวดกดเส้นเอ็นที่หลังเท้าส่วนบน
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

15. เทคนิควิธีการนวดกดเส้นเท้า
- ใช้มือทั้งสองข้างกุมฝ่าเท้าของผู้รับการนวด ให้นิ้วมือเรียงต่อกันตามแนวเส้นบนฝ่าเท้าที่ละเส้น
- นิ้วหัวแม่มือทั้งสองข้างวางอยู่บนหลังเท้า
เทคนิควิธีการนวดกดเส้นเท้า
- จิกปลายนิ้วลงบนฝ่าเท้าพร้อม ๆ กัน ให้ครบทั้งห้าเส้นบนฝ่าเท้า
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

16. เทคนิควิธีการนวดหมุนส้นเท้า
- นั่งคุกเข่า ใช้มือจับปลายเท้าของผู้รับการนวด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับส้นเท้าไว้
เทคนิควิธีการนวดหมุนส้นเท้า เทคนิควิธีการนวดหมุนส้นเท้า
- หมุนส้นเท้าเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกา ทำสลับไปมา 3-5 ครั้ง
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

17. เทคนิควิธีการนวดหมุนข้อเท้า
- นั่งคุกเข่าใช้มือจับข้อเท้าหลวมๆ ของผู้รับการนวด ส่วนมืออีกข้างหนึ่งจับปลายเท้าไว้
- หมุนปลายเท้าเป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา แล้วหมุนทวนเข็มนาฬิกาทำสลับไปมา 3-5 ครั้ง
เทคนิควิธีการนวดหมุนข้อเท้า เทคนิควิธีการนวดหมุนข้อเท้า
- ทำตามขั้นตอนเดียวกันกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

18. เทคนิควิธีการนวดทุบส้นเท้า
- นั่งคุกเข่าข้าง ๆ ผู้รับการนวด ยกขาข้างหนึ่งของผู้รับการนวดพาดบนหน้าตักไว้ ใช้มือข้างหนึ่งดันปลายเท้าไปทางศีรษะของผู้รับการนวด